Team management

Je komt als team voor een dringend probleem te staan. Wat zie je dan geregeld? De ene medewerker forceert een halfslachtige oplossing, de andere vertraagt met zijn vele nochtans relevante vragen eenoplossing, nog een derde is al afgehaakt. De gelederen dan gesloten houden is de kunst van verbindend leiderschap.
Verschillende type medewerkers, elk met hun eigen gewoontes, stijlen en voorkeuren kunnen doorhun diversiteit echter tot veel in staat zijn, als ze op elkaar worden afgestemd.
In een workshop van 1 dag over teammanagement buigen leidinggevenden of alle teamleden gezamenlijk, zich daarom over volgende vragen:

  • Is mijn team goed samengesteld? Zijn mijn teamleden complementair?
  • Wordt in mijn team ieder op zijn sterkte uitgespeeld? Helpen ze mekaar in hun zwaktes? Gaan ze goed om met elkaars’ stijlen en voorkeuren?
  • Zijn de teamleden ook gefocust op het proces of louter op het resultaat? Hebben ze een plan van aanpak? Worden de risico’s preventief aangepakt? Worden er noodscenario’s preventief opgesteld?
  • Wat kan ik als leidinggevende delegeren, wat niet? Werk ik mee aan hun taken?
  • Is mijn team wel écht of is het louter een werkgroep?

It takes a village to raise a kid.

Interesse?