Praktisch leidinggeven

Elke leidinggevende wil impact op zijn medewerker: impact op zijn prestaties, zijn ontwikkeling, zijn motivatie, noem maar op. Maar om impact op iemand te krijgen, moet je ermee in contact staan. Contact is een voorwaarde voor impact. Dat contact moet bovendien authentiek en diepgaand zijn, niet oppervlakkig, “rap rap”. Contact evolueert aldus naar connectie.

In een tweedaagse opleiding over praktisch leidinggeven leren de leidinggevenden:

  • welke gesprekken zij met hun medewerkers kunnen voeren
  • die gesprekken te leiden en de medewerkers toch alle inspraak te geven
  • verbindend te communiceren met de medewerkers om hun intrinsieke motivatie te versterken
  • verschillende soorten doelstellingen met de medewerkers af te stemmen en ze op te volgen
  • de ontwikkeling van hun medewerkers en de overdracht hiervan naar anderen op te volgen
  • feedback te geven aan de medewerker en die feedback te doen evolueren indien demedewerker de feedback naast zich neerlegt
  • om te gaan met emoties tijdens moeilijke boodschappen, teleurstellend nieuws
  • hoe de werking van een team te scannen
  • de onderlinge interactiestijlen en karakters op elkaar af te stemmen

Vragen zijn de teugels van de communicatie.

Contacteer mij