Aanbod

Het leiderschap heeft vele gedaantes: een leider vertaalt de objectieven van de onderneming binnen zijn team; hij waakt over de ploeggeest, volgt de prestaties en de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker individueel op, geeft hierover feedback, pakt zowel latente als uitgesproken conflicten aan en communiceert helder over het team en de onderneming.

Zijn leiderschap etaleert zich nadrukkelijk in zijn presentaties die begeesterend zijn voor de toehoorders die zich daardoor betrokken voelen bij het door hem gevoerde beleid.

Elk facet nemen we in een aparte training of workshop onder de loep.

Heeft u interesse?

Contacteer mij