Assertiviteit

Tijdens een workshop van 1 dag leren de deelnemers, zowel leidinggevenden als medewerkers, op te komen voor zichzelf; ze leren welke vermijdingsreacties ervoor zorgen dat mensen meningsverschillen of conflicten niet uitpraten. Indien ze ternauwernood dan toch voor hun rechten opkomen, doen ze dat in een dermate gespannen emotionele toestand dat de feiten verward worden met meningen, interpretaties, gevoelens, vooroordelen, waardoor het conflict nog meer uit de hand loopt.

De workshop focust daarom op gesprekssituaties waarbij een win-win wordt nagestreefd:

  • het benoemen van feiten, gevoelens, behoeften en verzoeken zonder de relatie te schaden
  • het geven of het krijgen van feedback
  • het brengen van een nee-boodschap en die neen kunnen verdedigen
  • het brengen van slecht nieuws
  • het omgaan met de eigen emoties en de emoties van de gesprekspartner
  • de voor-en nadelen van de verschillende conflictstijlen

Conflicten escaleren eerder door de wijze waarop iets gezegd wordt dan door de inhoud

Interesse?