Tip: Hoogspringers springen zonder een lat lager.
Performance management
Performance management is een permanente gefaseerde communicatie tussen de leidinggevende en zijn medewerker opdat laatstgenoemde zou kunnen excelleren in zijn prestaties en zich tegelijkertijd zou kunnen ontwikkelen.
Transparantie, resultaatgerichtheid, objectiviteit, betrokkenheid en waardering zijn sleutelbegrippen in de verschillende gesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker.Heb ik met mijn medewerkers over de invulling van hun functie en onze wederzijdse verwachtingen daarbij gesproken?

Hoe formuleer ik voor mijn medewerkers ambitieuze doelstellingen? En hoe zullen we het bereiken ervan meten? Is alles meetbaar?

Welke soorten doelstellingen bestaan er naast de louter resultaatgerichte prestatie -doelstellingen?

Hoe coach ik mijn medewerkers doorheen het jaar? Wat moet ik (niet) doen opdat mijn medewerkers er willen blijven tegenaan gaan?

Hoe kan ik mijn medewerkers objectief evalueren? Hoe kan ik excellente medewerkers valoriseren of vermijden dat de gladde palingen zich overal uitpraten?

Hoe creëer ik tijdens de verschillende gesprekken inspraak en betrokkenheid bij mijn medewerkers zonder dat ik de leiding verlies, zonder te vervallen in een praatbarak?

LEIDERSCHAP
Klik op de kernwoorden voor meer info.
Michaël De Bruyne

trainer in communicatie en leidinggeven